වානේ පැතලි හිස සින්ක් තහඩු අර්ධ නල කුහර රිවට්

ගැල්වනයිස් කරන ලද කාබන් වානේ පැතලි හිස නල රිවට් ගෘහ භාණ්ඩ රිවට්

 

විෂ්කම්භය: 2.5mm සිට 10mm දක්වා

දිග: 6mm සිට 50mm දක්වා

හිස වර්ගය: Domed, CSK, FLANGE, ආදිය

ද්රව්ය: ඇලුමිනියම් 5050/5154, කාබන් වානේ සහ මල නොබැඳෙන වානේ

මතුපිට: සරල ඔප දැමූ.සින්ක් ආලේපිත සුදු හෝ කහ.