සීමාසහිත හයියන් බෝල්ට් සමාගම

එකතු කරන්න: අංක 883 ලියාන්සියාං පාර, වුආන් ටවුන්, හයියාන්, ෂෙජියැන්ග්, චීනය

දුරකථන: + 86-573-86856870

ෆැක්ස්: + 86-573-86927679

විද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]

වෙබ් අඩවිය: https://www.haiyanbolt.com/